Tjenester

Vi er FG-910 Sertifisert innen Prosjekterende, utførende og Kontroll av automatiske slokkesystemer. Dette gjør at vi kan prosjektere, monterere og kontrollerere alle typer sprinkleranlegg. Innehar også sentral godkjenning for Prosjekterende og Utførende.

Prosjektering sprinkleranlegg

På vegne av byggherrer og entreprenører bistår vi med prosjektering av komplette sprinkleranlegg. Vi innehar sentral godkjenning i TK 3 som gjør at vi kan påta oss ansvar i alle bygg. Våre designere har lang og god erfaring med prosjektering av sprinkleranlegg.
Vi prosjekterer våre sprinkleranlegg i 3D programvare, slik at utveksling og kollisjons testing med andre fag ikke blir et problem. Vi er veldig opptatt av at sprinkleranleggene designes på en måte som er monteringsvennlig for montørene. HMS er viktig å ha i bakhodet når anleggene skal prosjekteres, slik at montørene ikke skal få problemer med installasjonen.
Vi utarbeider også tegninger som sendes til fabrikk for produksjon av prefabrikkerte rør. Dette kan på enkelte bygg redusere monteringstiden betraktelig.

Alle sprinkleranleggene blir hydraulisk beregnet.
Det viktigste før oppstart prosjektering, er å avklare vannforsyningens kapasitet.

Utførende montering av sprinkleranlegg

Et godt montert sprinkleranlegg er avhengig av dyktige sprinklermontører, som med lang erfaring kan tilpasse og ta avgjørelser etterhvert som uforutsette saker oppstår. Våre baser har i fra 10-30 års erfaring med montering av alle typer sprinkleranlegg. På byggemøter vil språk ikke være ett hinder da vi kun har norske baser.

Vi har gode KS systemer som er med på å kvalitetsikre arbeidene. Vi gjennomfører trykktesting av anleggene underveis i byggeperioden for å minimere eventuelle vannskader som kan oppstå når anleggene skal settes i drift.
Ved overlevering av sprinkleranleggene gir vi nødvendig opplæring til driftspersonell, slik at de kan betjene sprinklerventilene.

Kontroll og Vedlikehold av sprinkleranlegg

Byggeier er i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven (§6) ansvarlig for at kontroll av sprinkleranlegg blir gjennomført. Dette er ikke et ansvar som kan overlates til leietagere. Et anlegg som er kontrollert og funnet i orden, redder både liv og verdier – det viser all erfaring fra branntilløp.

Byggeier er ifølge forskrift om brannforebygging, den som står ansvarlig for at sprinkleranlegget i bygget er godkjent i utgangspunktet, og den som har hovedansvaret for at sprinkleranlegget blir kontrollert og vedlikeholdt jevnlig. I praksis er det som regel byggets driftsansvarlig som har ansvaret for at alt er i orden.

Våre kontrollører og vedlikeholdsteknikere er FG godkjent for å gjennomføre kontroller og vedlikehold av sprinkleranlegg.
Ta kontakt med oss for å få et godt tilbud på årlig avtale på ditt sprinkleranlegg.

Vi er leverandør av vanntåkeanlegg

Vanntåke er vanlig vann fra rørledninger som «forstøves» når det passerer gjennom en vanntåkedyse. Med flere mindre dråper skapes en større samlet overflate per liter vann. De mindre dråpene absorberer varmen fra brannen raskt og senker temperaturen. De fine dråpene i og rundt brannen koker over til damp, som er en inert gass. Omdannelsen fra vann til damp øker volumet av vannet voldsomt, opp til nesten 1700 ganger. Dampen fortrenger da oksygenet og «kveler» brannen.

Dråpene som ikke omdannes til damp vil fukte ned brannområdet og forhindre spredning.

Således angripes alle de tre sidene av branntrianglet – Temperatur, Oksygen og Brannlast.

Ta kontakt for mer informasjon om vanntåkeanlegg.